Υπηρεσίες

Παρέχοντας δημιουργικές λύσεις για μαγειρεία που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.

Σχεδιασμός & Διατάξεις

Η KAPPA METAL διαθέτει ένα ολοκληρωμένο τμήμα Μελέτης και Σχεδιασμού που μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό και την εκτέλεση οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου έργου.

Διαχείριση Έργου

Οι μηχανικοί - υπεύθυνοι έργων της εταιρείας μας, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες και τους εκπροσώπους τους, καθοδηγούν και συντονίζουν τα συνεργεία και φροντίζουν για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης.

Ειδικές Κατασκευές

Το τμήμα παραγωγής της KAPPA METAL είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες μηχανές CNC και Laser μηχανήματα για τη δόμηση και επεξεργασία ανοξείδωτου standard ή custom made κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του πελάτη.

Εγκατάσταση & Παράδοση Έργου

Η KAPPA METAL διαθέτει τεχνικούς για πλοία, ναυπηγεία, καθώς και για εγκαταστάσεις ξηράς σε διάφορα μέρη του κόσμου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες που προκύπτουν από την χρήση των μηχανημάτων.

Service and After Sales

Προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης για την παράταση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού και για να διασφαλίσουμε ότι τα μαγειρεία είναι πλήρως λειτουργικα.

 

Ανταλλακτικά

Έχουμε μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών έτοιμα για αποστολή, για να διασφαλίσουμε τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού. Τα γνήσια ανταλλακτικά OEM είναι εγγυημένα ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του κατασκευαστή, κάτι που μεταφράζεται σε ασφάλεια, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και προστασία εγγύησης.