Μελέτη & Σχεδιασμός

Η KAPPA METAL διαθέτει ένα ολοκληρωμένο τμήμα Μελέτης και Σχεδιασμού με hardware και software εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. Κατά την εκπόνηση μιας μελέτης λαμβάνονται υπόψιν οι απαιτούμενες προδιαγραφές, τα πρότυπα υγείας και αποτυπώνονται οι καταλληλότερες λειτουργικές προτάσεις.

Οι έμπειροι σχεδιαστές μας μελετούν και δημιουργούν χώρους με αποδοτικές δυνατότητες και προσαρμόζουν τον εκάστοτε εξοπλισμό, στις απαιτήσεις συμμόρφωσης ειδικών διεθνών standards όπως HACCP, USPH έχοντας επίσης γνώση όλων των απαιτήσεων και προδιαγραφών της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και όχι μόνο.