Εγκατάσταση & Παράδοση Έργου

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας εκτός από την πολυετή εμπειρία τους στα μηχανήματα εστίασης και πλυντηρίων ιματισμού, είναι πλήρως πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε όπως επίσης και το FLY TEAM της εταιρείας, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει.

Έτσι διασφαλίζετε ότι οι εργασίες εγκατάστασης του κάθε έργου, όπως και η επίδειξη λειτουργίας
των μηχανημάτων κατά την παράδοση, ολοκληρώνονται πάντα με επιτυχία και απόλυτη ασφάλεια.
Η KAPPA METAL διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς για εργασίες σε πλοία, καθώς και για εγκαταστάσεις ξηράς σε διάφορα μέρη του κόσμου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες που προκύπτουν από την χρήση των μηχανημάτων.