Ειδικές Κατασκευές

Η επεξεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα στην εταιρεία, γίνεται από το τμήμα παραγωγής του σύγχρονου ρομποτικού και με χρήση οπτικών ινών εργοστασίου της εταιρείας, το οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και εξοπλισμένο με σύγχρονες μηχανές CNC και Laser-προσφέροντας την δυνατότητα δημιουργίας custom made κατασκευών υψηλών προδιαγραφών και  απαιτήσεων.

 

Έχοντας ως γνώμονα την ανάπτυξη και την πολυπλοκότητα των διαφόρων τεχνικών τομέων, η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην απαραίτητη τεχνογνωσία και στον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο ευρύχωρος χώρος συναρμολόγησης επιτρέπει την παραγωγή κατασκευών μεγάλων διαστάσεων, καθώς και την ασφαλή συσκευασία τους και σωστή φόρτωση των έτοιμων προϊόντων μέσω ειδικά διαμορφωμένων ραμπών