Διαχείριση Έργου

Οι μηχανικοί – υπεύθυνοι έργων της εταιρείας μας, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες και τους εκπροσώπους τους, καθοδηγούν και συντονίζουν τα συνεργεία και φροντίζουν για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης.

Έχοντας γνώση όλων των απαιτήσεων και προδιαγραφών της παγκόσμιας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας γεγονός που έχει κάνει την εταιρεία μας παγκόσμιο ηγέτη στο τομέα της.